top of page

לפרטים ושאלות טרם ההרשמה
נא מלאו את הטופס ושלחו

פנייתך התקבלה

פרטי החשבון לתשלום עבור המחנה

בהעברה בנקאית בלבד – יש להקפיד לכתוב את שם החניך/ה בהערות ההפקדה וליידע את משרדינו באמצעות מייל שהעברה בוצעה. פרטי ההחשבון -בנק לאומי (10),סניף 865 חשבון 01142553 ע"ש נוער מוסיקלי בישראל.

מחנה קיץ 2023 הגיע לסיומו ואתם מוזמנים לצפות בסרטון הסיכום. 

מחנה קיץ 2022 הגיע לסיומו ואתם מוזמנים לצפות בסרטון הסיכום. 

סרטון מחנה קיץ מוסיקלי 2014

סרטון מחנה קיץ מוסיקלי 2013

bottom of page