top of page

התחרות על שם פאול בן חיים פונה לנגנים בכל כלי הנגינה ולזמרים צעירים לביצוע יצירות שנכתבו בארץ על ידי מלחינים/ות אזרחי מדינת ישראל.

גילאי המתמודדים - 13-24 שנים. התחרות בנויה מ-3 שלבים כאשר בכל שלב מתבקש המועמד

לבצע יצירה/פרק מתוך התוכנית המלאה  

תחרות ע״ש פאול בן חיים 2022 התקיימה בחודש מרץ

הזוכים בתחרות הזמרים/ות 2022 - קטגוריית הצעירים

מקום שלישי  נות כהן

מקום שני  לורן מימוני

מקום ראשון  רוני אנוך

הזוכים בתחרות הזמרים/ות 2022 - קטגוריית הבוגרים

מקום שלישי  כנרת לם

מקום שני  גל טימור

מקום ראשון  לידור רם מסיקה

הזוכים בתחרות הנגנים 2022 - קטגוריית הצעירים

מקום שלישי  יותם קרינסקי

מקום שני  אלה רודן

מקום ראשון  עדי ורון ושחר בלצן

הזוכים בתחרות הנגנים 2022 - קטגוריית הבוגרים

מקום שלישי  נעמי חסון

מקום שני  מנשה לוקין

מקום ראשון  איתמר קפוסטה

bottom of page