top of page

התחרות על שם פאול בן חיים פונה לנגנים בכל כלי הנגינה ולזמרים צעירים לביצוע יצירות שנכתבו בארץ על ידי מלחינים/ות אזרחי מדינת ישראל.

גילאי המתמודדים - 13-24 שנים. התחרות בנויה מ-3 שלבים כאשר בכל שלב מתבקש המועמד לבצע יצירה/פרק מתוך התוכנית המלאה  

פוסטר תחרות פאול בן חיים 2018

2018

הזוכים בתחרות בקטגוריית הבוגרים

מקום ראשון - אור יששכר

מקום שני - אסיף בינס

מקום שלישי - יעל אברם

הזוכים בתחרות בקטגוריית הצעירים

מקום שלישי - דור עמראן

מקום שני - נתן קה זורזי

מקום ראשון - דורון חזן

פרסי ציונים לשבח חולקו לאורי אופק (מצטיין שלב א') וללידור מסיקה (מצטיין שלב ב').

bottom of page